Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

Fakta ark for varmeværk

 • Auktioner på basis af varmeværkets egne/eksisterende kontrakter og betingelser
 • Fuldkommen konkurrence og åbenhed på indkøb
 • Dokumentation for konkurrenceudsættelse i forhold til forbrugere og bestyrelse/ejere
 • Mere direkte handel mellem varmeværk og producent, ingen mellemhandlere
 • Indkøb på udbudslignende vilkår med annoncering på udbudsportaler og spørgefrist
 • Mulighed for opdeling af mængder i mindre/kortere kontrakter, giver øget konkurrence
 • Øgede muligheder for mindre, lokale leverandører
 • Mere lokal flis betyder mindre Co2 udledning og trængsel på vejene.
 • Fuld fleksibilitet i forhold til auktionsbetingelser betyder bl.a. at lokale leverandører kan prioriteres
 • Sælger byder på et oplyst grundlag og dermed den skarpeste pris.
 • Producenter uden nødvendig certificering kan byde direkte og levere gennem Biomasse Børsens leverandørprogram
 • Leverandører screenes i forhold til certificeringsniveau
 • Både spotmængder og hovedmængder kan handles, med forskellige betingelser/forudsætninger
 • Hovedmængder (A-leverandører) kan udbydes så det sikres at man får det ønskede antal forskellige leverandører (leveringssikkerhed).
 • Mindre tidsforbrug til møder, forhandlinger og opfølgning på certificering m.v.
 • Mulighed for oversættelse af kontrakter (mod betaling) for at tiltrække udenlandske leverandører.
 • Fuld fleksibilitet for handelsbetingelser, ab skov, an værk, CIF, FOB o.s.v.
 • Mulighed for målrettet indkøb af biomasse (tid/sted/volumen) f.eks. leveret på havn til udskibning.
 • Mulighed for at begrænse antallet af forskellige vognmænd/nationaliteter.
 • Gratis for varmeværker. Dog kan der være tale om et engangsbeløb til screening ved helt små værker.
 • Varmeværket kan sætte en maxpris, så man er sikret mod uacceptable bud.
 • Varmeværket kan følge alle igangværende auktioner.
 • Varmeværket kan se alle egne, afsluttede auktioner.
 • Biomass Auctions laver screening af leveringforhold og leverer sparring omkring indkøbsstrategi
 • På sigt vil der blive udarbejdet en form for regional prisstatistik, formentlig i form af et prisindeks.
 • Elektronisk underskrift af kontrakter efter endt auktion.
 • Mulighed for indberetning af data vedr. brancheaftalen uden beregning ved fuldt indkøb via Biomass Auctions.
 • Mulighed for leveringsplanlægning/bestilling af leverancer.