Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 kvalitets certificering

Vores vision for Biomass Auctions er, at vi gennem aktivitetsudvikling og personlig og kvalitetsstyret rådgivning, vil være den bedste partner, som gennem køb og salg af biomasse, skaber værdi for både nationale og internationale købende og sælgende virksomheder – og samlet set, understøtte en minimeret miljø-og klimabelastning.

Vejen hertil, er veldokumenteret, oplevet – og målbar, kvalitet i alle aspekter, som vi vil gøre vores yderste for at sikre, gennem en tæt dialog med vores kunder og en vedvarende udvikling af ydelser og effektive værktøjer.

Dette kræver et robust og internationalt anerkendt kvalitetsledelses system med en klar politik, klare mål og klare spilleregler og procedurer for opgaveløsning.

Derfor opbygger vi - og løbende udvikler, vores kvalitetssystem og ydelser efter krav og retningslinjer i nyeste udgave af ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization). Intertek A/S vil stå for auditering og efterfølgende certificereos.

I sammenhæng med vores arbejde mod ISO 9001:2015 kvalitets certificering er vores CSR-arbejde og tilknytning til UN Global Compact det som har direkte indflydelse på kvaliteten i vores arbejde for vores mange kunder.