Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

Hvordan lægger jeg et bud?

For at lægge et bud på en auktion, skal du være logget ind med din mailadresse og kodeord.

Og så skal din brugerprofil opfylde auktionens bæredygtighedskrav og evt. prækvalifikation.

På figur 1 ses, at næste mulige beløb der kan bydes, er kr. 58,90 DKK/GJ

  1. Tast 58,90 eller lavere. Du vælger at byde 58,00 kr.
  2. Vælg, om buddet skal være Standard Bud, eller Auto Bud
  3. Tast Bud

På figur 2 ses nederst, at Sælgers afregning vil lyde på kr. 58,00 som er budprisen. Der skal altid tillægges evt. moms.

På nogle auktioner kan Sælger pålægges et salær. På disse auktioner vil salæret være fratrukket buddet.  I dette eksempel afholder Køber hele salæret, men det kan variere fra auktion til auktion og afhængigt af produktet. Hvis Sælger skal betale et salær, modregnes sælgers salær i afregning fra køberen. Derved afregnes Sælger budpris fratrukket sælgers salær af Køber.

Sådan fungerer autobud:

I eksemplet har køber angivet en maximumspris på 50 DKK/GJ og næste budmulighed er 58.90 DKK/GJ. Budsænkningen er 0,10 DKK (Bemærk at budsænkningen kan være forskellig fra auktion til auktion). Med et autobud kan Sælger lægge sin mindste pris, og behøver ikke at overvåge auktionen yderligere.

 

  1. Det er muligt at afgive et autobud. Hvis man afgiver et autobud på fx 55,00 DKK/GJ vil autobuddet registreres i auktionsmotoren med budtidspunktet. Autobuddet vil blive opfattet som den mindste pris som Sælger vil byde på den givne auktion. Autobuddet vil automatisk følge de konkurrerende bud med budsænkningen, som i dette tilfælde er 0,10 DKK/GJ, indtil autobuddet er nået (i dette tilfælde 55,00DKK/GJ). Er det laveste konkurrerende bud på fx 55,40 DKK/GJ vil eksemplets autobud på 55,00 efterfølgende registreres med 55,30 DKK//GJ.
  1. Måtte en anden byder på et tidligere tidspunkt have lagt autobud/bud på nøjagtigt samme beløb, er det den første byder, der vinder auktionen, hvis autobud/bud er lavest ved auktionens udløb.
  1. Hvis et bud/autobud underbydes, modtages en mail med denne information.
  1. OBS: Man kan godt lægge nyt autobud selvom det først lagte autobud ikke er overbudt af anden byder. Det nye autobud afløser det først lagte autobud (der er kun et ”aktivt” bud pr. bruger)

 

Der er indbygget en sikkerhedsregel, der sikrer mod nogle fejlindtastninger. Hvis du sænker prisen med mere end 10%, vil systemet bede dig om at bekræft dit bud, inden det afsendes.

 

Bæredygtighed m.v.

Vær opmærksom på at du ikke kan byde på auktioner til fx flisværker, hvis du ikke har de fornødne bæredygtighedscertifikater i forhold til købers krav. I sådanne tilfælde vil budfeltet ikke være synligt, og du er dermed afskåret for at byde. Generelt er det således, at du ikke kan lægge et bud, hvis budfeltet ikke fremgår når du er logget ind.

Nogle auktioner kan være annonceret på udbudslignende vilkår og med en forudgående prækvalifikation. Krav og udvælgelseskriterierne vil være anført I beskrivelsen. Køber har herved mulighed for at fravælge mulige leverandører inden budrunden starter. Hvis en leverandør bliver fravalgt i.h.t. kriterierne, vil dette blive meddelt direkte på mail til den pågældende bruger og kun være gældende for den specifikke auktion. Hvis du er fravalgt på en auktion vil budfeltet ikke være synligt.

Skjulte auktioner. Auktioner kan efter Købers ønske afholdes uden de er synlige for andre end særligt udvalgte/ kvalificerede/ indbudte Sælgere, og auktionen vil ikke være synlig for andre end de særligt indbudte