Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

Kvalitetspolitik

Kvalitet for Biomass Auctions ApS er:

  • At skabe gode handler, hvor både købere og sælgere får sikret handlen på en så tilfredsstillende og fagligt professionel vis, at begge parter føler, at have gjort en god handel til rette markedspris for produktet – og Biomass Auctions derfor vælges ved næste køb – og salg.  
  • At kundebehov afdækkes gennem værdiskabende, forventningsafstemt, tillidsfuld og fortrolig dialog, så vi kan tilbyde de services, der giver den enkelte kunde mest værdi ved købet / salget.
  • At være troværdig 3. part mellem køber og sælger, og sikre sælgers anonymitet frem til auktionen/salget er afsluttet og kontrakt er ”på bordet”. 
  • At vores processer og kundetilfredsoplevelse løbende forbedres gennem vores arbejde mod certificering i ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem.
  • At vores kunder behandles med åbenhed, ærlighed og respekt og alle services skal være nemme, trygge, sikre og transparente og overholder gældende lovgivning, herunder FN global Compact som Biomass Auctions ApS kompletterer med følgende:
  • Identificerer brugere: Biomass Auctions kontrollerer alle producenters/sælgeres CVR identitet samt certificeringsstatus før og efter købet og respekterer alle lokale og eventuelle EU påbud eller direktiver.
  • Produktkvalitet: Biomass Auctions gør sit yderste for at sikre at kun seriøse kvalitetsbevidste producenter som står på mål i forhold til angivne kvalitetskrav kan deltage i auktionerne.
  • Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager Biomass Auctions aldrig kontant betaling.
  • Underslæb: Biomass Auctions frastår fra ethvert samarbejde, hvor der er mistanke om underslæb.
  • Ingen kontante refusioner: Biomass Auctions sagsbehandler alt elektronisk og transparent med fornøden sikret arkivering.