Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

Privatlivs & Firmapolitik

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt.
Vi behandler almindelige persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler persondata data.

Kontaktoplysninger
Biomass Auctions ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Biomass Auctions ApS
Bødkervej 5,
4450 Jyderup
CVR: 41225637
Telefon nr.: 45 31506111
Mal: info@biomassauctions.com
Website: biomassauctions.com

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine almindelige persondata (kontaktoplysninger) til rådighed for os, oplyser vi dig om formålet.
Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata (kontaktoplysninger)

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Trafikdata om brug af Biomass Auctions hjemmesider
  • Transaktionsdata

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.
Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os.
Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.
Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.
Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata (kontaktoplysninger), vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.
Vi sørger også for at opdatere dine persondata (kontaktoplysninger) løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.
Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.
Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.
I tilfælde af kriminelle handlinger videregives oplysninger til relevante myndigheder.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har fastlagt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som kunden beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.
Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.
Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Bemærk:

En del af køberne af biomasse kan omfatte kommuner, Regioner og statslige institutioner. Disse institutioner er omfattet af ”reglerne i Offentligheds- og Forvaltningsloven”. Dette betyder, at der kan søges aktindsigt ud fra disse regler.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.
Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Oops, an error occurred! Code: 202406161956017d0867c6