Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

Hvordan køber jeg

Hvad skal min virksomhed gøre for at købe biomasse via Biomass Auctions?
Der er mange fordele ved at indkøbe sin biomasse via Biomass Auctions. Når man vælger at købe via Biomass Auctions får man en række fordele i forhold til selv at forestå indkøbsprocessen og i forhold til andre auktioner/børser på markedet.

 • Fuldkommen konkurrence og åbenhed på indkøb
 • Mindre tidsforbrug til møder, forhandlinger og opfølgning på certificering m.v.
 • Både spotmængder og hovedmængder kan handles, med forskellige betingelser/forudsætninger
 • Hovedmængder (A-leverandører) kan udbydes så det sikres at man får det ønskede antal forskellige leverandører (leveringssikkerhed).Fuld fleksibilitet for handelsbetingelser, ab skov, an værk, CIF, FOB o.s.v.
 • Varmeværket kan følge alle igangværende auktioner

Mulighed for sparring med ejerteamet bag Biomass Auctions, der har mange års praktisk erfaring med:

 • Produktion og handel med flis og andre former for biomasse fra DK og udlandet
 • Drift og udvikling af auktionsplatforme til materiel, maskiner og konsummælk
 • Håndtering af udbud og offentlige myndigheder
 • Vognmands- og maskindrift
 • Ejerskab og drift af større land- og skovbrugs ejendomme, både i DK og udlandet.
 • Certificering af skov og flis i forhold til Brancheaftale om bæredygtig biomasse

Vores nærhed til erhvervet og markedet sikrer, at vores auktionsplatform til stadighed tilpasses de krav, der stilles fra myndigheder og marked samt de strømninger, der i øvrigt er gældende i samfundet.

Biomasse Auctions er et redskab til at følge og understøtte de forandringer og trends der med stigende hast rammer os.

Nye og øgede krav til dokumentation og sporbarhed på flis, vil utvivlsom blive en udfordring for mange mindre leverandører i hvert fald i en overgangsperiode. Det vil som udgangspunkt betyde færre udbydere (de vil være nødsaget til at sælge til mellemhandlere).

Kontakt Biomass Auctions på telefon (+45) 3150 6111 eller på mail: info@biomassauctions.com for at høre om hvordan du kommer i gang.

Du kan også læse mere om fordelene ved køb via Biomass Auctions her: Link til Faktaark – Varmeværk.