Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

Fakta

Hvem er Biomass Auctions og hvilke services tilbyder vi?

Biomass Auctions ApS er udviklet, etableret og drives af partnere med dybt og bredt kendskab til de mange aspekter ved de mange typer af biomasse - både på producent og på aftager / køberside.
Flere af Partnerne har stor erfaring i udvikling, drift og afvikling af web auktion – B2B, for professionelle - både nationalt og internationalt.
Dette samspil og denne ekspertise betyder, at vi tilbyder en helt ny optimeret handelsform både for aftagere og producenter / sælgere som åbner op for markedet, optimerer køb – og salg, sikrer fuldstændig transparens og kvalitetssikret dokumentation.
En ikke uvæsentlig sideeffekt, er et minimeret tidsforbrug for både købere og sælgere, ligesom den omkostningstunge transport kan minimeres gennem optimerede, og ofte mere lokale leverancer og hermed samtidig minimeret Co2 udledningen.

biomassauctions.com er konstrueret som ”omvendt” auktion, med en række underliggende fleksible funktioner som formidler køb og salg mellem parterne.
biomassauctions.com er som nævnt formidler mellem køber og sælger og ikke økonomisk involveret i handlen. Biomassauctions modtager et lille salær fra sælger for brug af auktionsfacilitet og -ydelse efter afsluttet auktion og salg.

Vi hjælper varmeværker, kraft- / varmeværker, bioanlæg etc. med at specificere det eller de mængder / lot som skal anvendes over en given periode, i den kvalitet som ønskes, samt med den maksimumpris som vil gives for den aktuelle mængde og kvalitet.

Disse og flere informationer lægges på auktionen som løber over en given tid. Biomass Auctions kan tilgås fra PC, iPad og telefon.

Producenter som kan opfylde kravene og som ønsker at være med, kan anmode om at blive godkendt til at sælge på BiomassAuctions.com og få tilgang gennem password og hermed deltage i den omvendte auktion. Den med laveste bud på eller under købers maksimumpris for det aktuelle lot, har vundet leveringsretten. Stiller en køber krav om dokumenteret bæredygtig biomasse og er producenten ikke i stand til at sikre dette, betyder det ikke, at producenten straks er udelukket fra at være med grundet manglende opfyldelse af kravene, idet vi kan formidle hjælp til bæredygtighedsdokumentation.