Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

BiomassAuctions - Tender

Auktioner over hele landet

  • Bæredygtigshedsdokumentation er nøglen til hvilke auktioner én leverandør kan byde på
  • Direkte handel mellem varmeværk og producent, ingen mellemhandlere
  • Mulighed for aktivt til- eller fravalg af leverandører på hver enkelt auktion
  • Varmeværkets indkøb er baseret på varmeværkets egen kontrakt, der vedrører den enkelte auktion/handel
  • Høj grad af transparens og dokumentation for konkurrenceudsættelse i forhold til forbrugere og bestyrelse/ejere
  • Hovedmængder og spotmængder kan handles
  • Betaling direkte fra varmeværk til leverandør

Kundeoplevelser

Sønderborg Varme har anvendt BiomassAuctions igennem nogle sæsoner til indkøb af bæredygtighedsdokumenteret træflis. Fra at vi har købt en mindre mængde (ca. 5.000 ton) de første år, forventer vi nu nærmere 20.000 - 30.000 ton/år.

Med BiomassAuctions kan vi konkurrenceudsætte vores indkøb og samtidig sikre ligebehandling og åbenhed for alle interessenter, således sikres bla. at alle kvalificerede leverandører kan byde ind på lige vilkår. Vi forventer dermed at opnå den markedsrigtige pris mellem udbud og efterspørgsel. 

Vi vægter højt, at leverandørerne byder ind på vores eget definerede kontraktgrundlag. Det gør, at leverandørerne kender de kvalitetskrav vi stiller, og dermed også de vilkår, som de går ind til i samarbejdet med os. Det ser vi som en stor fordel, ikke mindst for leverandørerne.

Processen med at handle over BiomassAuctions er effektiv, nem og gennemskuelig, både for os som indkøbere men også for de bydende leverandører. Her er der en ikke uvæsentlig tid at spare for alle partere ift. de konventionelle kontraktforhandlinger.

Erik Wolff, Sønderborg Varme

"Portalen er nem at anvende og det er ikke nødvendigt med en relation til sælgeren af brændslet. Portalen giver mulighed for at alle leverandører kan byde på de udbudte mængder, hvorved det sikres at brændslet købes i en konkurrence situation"

Henrik Jessen, Driftsleder Ølgod fjernvarme