Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

BiomassAuctions - CO2 matters

Auktioner over hele landet

  • Bæredygtigshedsdokumentation er nøglen til hvilke auktioner én leverandør kan byde på
  • Direkte handel mellem varmeværk og producent, ingen mellemhandlere
  • Mulighed for aktivt til- eller fravalg af leverandører på hver enkelt auktion
  • Varmeværkets indkøb er baseret på varmeværkets egen kontrakt, der vedrører den enkelte auktion/handel
  • Høj grad af transparens og dokumentation for konkurrenceudsættelse i forhold til forbrugere og bestyrelse/ejere
  • Hovedmængder og spotmængder kan handles
  • Betaling direkte fra varmeværk til leverandør

Kundeoplevelser

"I forbindelse med et akut indkøb af flis til SK Forsynings fliskedel i Korsør fik vi god og kvalificeret sparring af BiomassAuctions. For os var det vigtigt, at vi fik formuleret de korrekte kvalitetskrav til brændslet og sikret den markedsrigtige pris. Vores oplevelser har været meget positive og alle vore ønsker er indfriet. Med BiomassAuctions høje grad af transparens øger vi kendskabet om, hvad vi ønsker at købe for flere potentielle leverandører. Samtidig har processen været tidsbesparende, da BiomassAuctions har udført arbejdet"

Carsten Lunde, Energichef SK Forsyning

"Portalen er nem at anvende og det er ikke nødvendigt med en relation til sælgeren af brændslet. Portalen giver mulighed for at alle leverandører kan byde på de udbudte mængder, hvorved det sikres at brændslet købes i en konkurrence situation"

Henrik Jessen, Driftsleder Ølgod fjernvarme