Gå til hoved-indhold

Køber definerer auktionens handelsbetingelser

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Indkøb med fuldkommen konkurrence

Merværdi til Køber og Sælger

Dokumentation og gennemsigtighed

FAQ

Her kan du få svar på nogle af de hyppigst stillet spørgsmål:

Ja, vi sælger kun B2B, dvs. business-to-business, med andre ord handler mellem to virksomheder. Dette indebærer, at man skal have et gyldigt CVR nummer for både at sælge og byde.

Du skal være over 18 år for at handle på biomass Auctions. I modsat fald annulleres ordren straks.

Ved at oprette en konto her på hjemmesiden.

 • Klik på ”Opret bruger” øverst på hjemmesiden
 • Vælg at du er Sælger
 • Klik dernæst på "Opret bruger"

Bemærk at alle obligatoriske felter skal udfyldes. Gå til menuen i bunden ”Hvordan” og tryk på ”Sælger jeg” for at se en nærmere beskrivelse af hvordan du bliver oprettet som sælger.

Ved at oprette en konto her på hjemmesiden.

 • Klik på ”Opret bruger” øverst på hjemmesiden
 • Vælg at du er Køber
 • Klik dernæst på "Opret bruger"

Bemærk at alle obligatoriske felter skal udfyldes. Gå til menuen i bunden ”Hvordan” og tryk på ”Køber jeg”. Her vil være en nærmere beskrivelse af hvordan du bliver oprette som køber og kontaktinformation til Biomass Auctions.

Nej, det kan man oftest ikke. Biomass Auctions forsøger at beskrive leverings- og kontraktforhold så detaljeret som muligt i tekst og billeder. Hvis der er noget, som ikke er beskrevet tilstrækkeligt, kan man stille spørgsmål i fanen ”spørgsmål og svar” under den enkelte auktion. Alle spørgsmål vil blive besvaret og offentliggjort her, så alle byder på samme grundlag. Under alle omstændigheder skal henvendelser altid gå gennem Biomass Auctions.

Efter din registrering vil du modtage en e-mail med status. Herefter vil der gå ca. 1 hverdag før CVR godkendelse kan gennemføres af Biomass Auctions personale. Du vil modtage en ny e-mail så snart din konto er godkendt og aktiveret. Forinden kan du blive kontaktet af Biomass Auctions, hvis vi er i tvivl om dit certificeringsniveau.

OBS! Modtager du ikke vores e-mails, kontroller venligst din uønskede e-mail / Spam filter eller kontakt os på info@biomassauctions.com

Såfremt du for nyligt har registreret en konto, skal den først godkendes før aktivering.  Har du registreret dig for flere hverdage siden, kan en blokering af kontoen skyldes brud på regler og vilkår, eller at vi har forkert kontaktinformation på dig. Send straks en e-mail til info@biomassauctions.com for afklaring af dette.

Nej, ethvert bud er juridisk bindende. Læs detaljerede vilkår i afsnittet betingelser.

Som udgangspunkt er enhver uenighed en sag mellem køber og sælger, og skal afklares parterne imellem.

Hvis der ikke kan opnås enighed, er du velkommen til at kontakte Biomass Auctions på mail: info@biomassauctions.com

Du vil kort herefter blive kontaktet for uddybende spørgsmål.  Biomasse Auctions tager ikke part i evt. tvist mellem køber og sælger, og evt. krav i den forbindelse kan ikke rettes til Biomass Auctions. Vi er dog gerne behjælpelige med løsning af sagen. Læs detaljerede vilkår for køb i afsnittet betingelser.

Ja, det kan du i princippet.

Men det er også let at begrænse antallet. I beskrivelsen af hver enkelt auktion kan man f.eks. anføre at sælger kun må anvende ”vognmænd der har flis-/halmkørsel som hovedaktivitet”, eller man kan stille som et krav, at det kun er én eller flere navngivne vognmænd der må levere. Man kan ligeledes begrænse i forhold til nationalitet, sprog, lastbiltyper o.s.v.

Biomass Auctions platforms fleksibilitet sikrer, at alle muligheder er åbne.

Gå til ”Min konto” og tryk på knappen ”Jeg har glemt mit password”. Virker dette ikke er du selvfølgelig velkommen til at skrive til info@biomassauctions.com som kan sende password til den dertil registrerede e-mail.

Du bedes henvende dig til Biomass Auctions på mail info@biomassauctions.com Du kan ikke selv rette i dine kontaktoplysninger.

Nederst i nyhedsmailen kan du fravælge fremtidige mails

Det er køber i samråd med Biomass Auctions, der bestemmer maximumprisen.

Det er Biomass Auctions der screener varmeværket og udfylder beskrivelse og specifikation på hver enkelt auktion. Vi forsøger efter bedste evne at give en retvisende beskrivelse af objektet med det formål, at alle skal kunne byde på et korrekt og oplyst grundlag. Såfremt køber finder forhold, der ikke er ordentligt belyst kan der stilles spørgsmål i fanen ”spørgsmål og svar”. Spørgsmål, der stilles minimum 24 timer inden auktionens udløb, vil blive besvaret. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på siden i anonymiseret tilstand.

Det er altid køber, der er ansvarlig for at beskrivelsen er korrekt. Beskrivelsen bliver godkendt af køber inden auktionen bliver offentliggjort.

Den minimale budsænkning er afhængig af produktet og salgsenheden og følger som oftest følgende regler:

 • Flis handles i kr/GJ og minimums budsænkning er 0,10 kr
 • Halm handles i kr/ton og minimums budsænkning er 1,00 kr (0,1 øre/kg)
 • HaveParkflis/Rødder til affaldsforbrændinger handles i kr/ton og budsænkningen er 1,00 kr

Du kan på den enkelte auktion se den minimale budsænkning.

En anden budgiver har brugt autobud-funktionen. Autobud følger det samme regelsæt for budsænkning som almindelige bud, og modbyder indtil den nedre grænse mødes. Her modtages i så fald en e-mail om, at byderens autobud nu er underbudt af en anden byder. 

Alle budgivere kan anvende autobud-funktionen.

Autobud er markeret med (A)

Eksempel:

Sådan fungerer autobud:

I eksemplet nedenfor har køber markeret en maximumspris på 42 DKK/GJ og næste budmulighed er 44,30 DKK/GJ. Budsænkningen er 0,10 DKK (Bemærk at budsænkningen kan være forskellig i forhold til den enkelte auktion)

 1. Hvis man afgiver et autobud på 43,00 DKK (dvs. det stadig er over købers maximumspris) så vil buddet inden for 1 minut gå fra startpunktet til 43,00 DKK
 2. Hvis man afgiver et autobud på 41,00 DKK så vil buddet inden for kort tid, gå fra startpunktet til maximumsprisen på 42,00 DKK/GJ. Herefter vil prisen falde (når andre byder) på objektet med ”budsænkningen”, ned til 41,00 DKK
 3. Måtte en anden byder på tidligere tidspunkt have lagt autobud på nøjagtigt samme beløb, er det første byder der vinder auktionen, hvis autobud er lavest ved auktionens udløb.
 4. Hvis autobud underbydes, modtages en mail med denne information.
 5. OBS: Man kan godt lægge nyt autobud selvom det først lagte autobud ikke er overbudt af anden byder. Det nye autobud afløser det først lagte autobud (der er kun et ”aktivt” bud pr. bruger)

Der er indbygget en sikkerhedsregel, der sikrer mod nogle fejlindtastninger. Hvis du sænker prisen med mere end 10%, vil systemet bede dig om at bekræfte dit bud, inden det afsendes.

Det du oplever, er som ved andre auktioner, en konkurrence lige inden hammerslag. Systemet er lavet sådan at et nyt vinderbud forlænger auktionen med yderligere 10 minutter, sådan at alle kan nå at byde med. Auktionen afsluttes først når laveste bud ikke ændres i 10 minutter. 

Købersalær er forskelligt fra produkt til produkt. I nogle tilfælde er det en procentdel af prisen, og i andre tilfælde er det en fast pris pr. salgsenhed. Salæret bliver fratrukket i afregningsgrundlaget fra varmeværket. Afregningsprisen (pris, efter salær er fratrukket budprisen) vises når du byder.

Ja, det kan du.

I nogle tilfælde stilles der ikke krav om certificering fra varmeværket. Det kan f.eks. være mindre varmeværker (der ikke er omfattet af brancheaftalen om bæredygtig biomasse), eller det kan være industrivirksomheder, der benytter flisen til procesvarme. De er heller ikke omfattet af brancheaftalen. Det vil klart fremgå af hver enkelt auktion, hvilke krav der er gældende.

Kontakt Biomass Auctions på telefon (+45) 3150 6111 eller på mail: info@biomassauctions.com for at høre nærmere om hvordan du kommer i gang.

Der kan være tilfælde, hvor en auktion bliver offentliggjort, men der er spærret for bud. Det kan f.eks. skyldes at køber, typisk i forbindelse med større indkøb, ønsker det afviklet på udbudslignende vilkår. Her har man typisk en periode på 2 uger, hvor man modtager og besvarer spørgsmål. Disse spørgsmål og tilhørende svar bliver offentliggjort i anonymiseret form under fanen ”spørgsmål og svar” og afstedkommer måske ændringer i auktionsbeskrivelsen/kontrakten. Først herefter åbner man for budgivning, så alle byder på lige vilkår. 

Et andet eksempel kan være et varmeværk, der ønsker at udbyde sin hovedmængde til f.eks. 3 forskellige leverandører ud fra et ønske om leveringsikkerhed. Her vil auktionen blive afholdt som 3 separate auktioner, der ikke kører samtidig. Når den første auktion er afsluttet, vil den vindende part få forbud mod at byde på de næste 2 auktioner. Herefter kører auktion nummer 2, og den vindende part får forbud mod at byde på den sidste auktion.

I begge ovennævnte tilfælde vil det være klart formuleret i beskrivelsen, hvordan auktionerne vil forløbe.

Nej, der er også mulighed for at købe ind til levering på en ekstern lagerplads hvis varmeværket ønsker at lave et nødlager - enten selv - eller sammen med andre varmeværker.

Det er også oplagt at benytte Biomass Auctions til værker, der kun kan modtage biomasse på skib. Hvis man ønsker at prioritere dansk produceret flis, kan man lave målrettede indkøb hvor biomassen leveres på en dansk havn, som herefter sejles ind til værkets havn. Ønsker man flere leverandører kan Biomass Auctions facilitere prøveudtagning på de indkørte læs.